Conferència Llegir Orwell Avui, amb Miquel Berga i Marc Martínez, CCCB, Dia Orwell 2016
© CCCB, Miquel Taverna, 2016

La quarta edició del Dia Orwell, celebrada el 6 de juny de 2016, va oferir quatre rutes literàries gratuïtes per la Barcelona d’Orwell, guiades per Fernando Casal, Catherine Howley, Nick Lloyd i Brendan von Briesen.

L’acte central de la jornada va ser la conferència “Llegir Orwell avui”, a càrrec del professor Miquel Berga, un dels impulsors del Dia Orwell. Durant la sessió, que es va celebrar al mirador del CCCB davant més de 150 persones, l’actor Marc Martínez va llegir uns fragments d’Homenatge a Catalunya.

Vídeo de la conferència

Llibre de la conferència

http://www.cccb.org/ca/multimedia/publicaciones/llegir-orwell-avui-reading-orwell-today/225555

Fotos del Dia Orwell 2016